Dotacje UE – czyli od czego powinieneś zacząć (krok I)

Mateusz Toruń        23 stycznia 2017        Komentarze (0)

Klika ostatnich dni to dla mnie czas spędzony w samochodzie. Stojąc dzisiaj na światłach w centrum Lublina zacząłem się zastanawiać (wiem, wygląda to dość dziwnie, ale w samochodzie do głowy wpadają mi najciekawsze pomysły) – od czego powinna zacząć osoba, która nigdy nie miała do czynienia z Środkami Europejskimi, a  chciałaby uzyskać wsparcie? Jaki powinien być jej pierwszy krok?

Oczywiście pomijam możliwość wizyty w firmie specjalizującej się w pozyskiwaniu dotacji. 🙂

Zatem najważniejsze – jesteś osobą, która ma już projekt (skonkretyzowany pomysł). Teraz musisz znaleźć środki finansowe na jego realizację. Już jest dobrze. 🙂 Naprawdę! Dlaczego tak twierdzę? Bowiem większość osób, które się do mnie zwracają zaczyna rozmowę od słów „Chcę pozyskać dotację z Unii. Nie wiem jeszcze na co. Ale chcę! Im więcej tym lepiej! Proszę wymyślić na co.” Niestety to tak nie działa. Bo nie ma prawa. Proces pozyskiwania dotacji to wiele złożonych kroków, które musisz wykonać aby znaleźć finansowanie swojego pomysłu. Jest to proces, którego ostatecznym celem jest uzyskanie określonego wsparcia. Nigdy odwrotnie.

Znaleźć źródło finansowania…. czy to takie proste? Oczywiście, że nie. Jak wszystko co jest związane z tematyką dotacji. Ale pamiętaj – jak chcesz być na szczycie to musisz mieć pod górę! 🙂 Sukces musi kosztować. Ale warto!

Jaki powinien być Twój następny, a zarazem najważniejszy krok? Musisz spróbować przełożyć swój pomysł na konkretny projekt unijny. Czyli innymi słowy – wpisać ten pomysł w konkretny program operacyjny, który pozwoli Ci na jego realizację. Jak to zrobić? Na początku zapoznaj się z dokumentacją właściwego programu operacyjnego (tj. programu, w który w największym stopniu wpisuje się Twój pomysł). Ja zaczynam od tzw. „SzOOPa” czyli Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych interesującego mnie programu. Znajduję tam w szczególności cele, jakie są stawiane projektom, które można sfinansować. Następnie zadaję sobie pytania:

„Czy mój projekt wpisuje się cele tego programu? Czy w ramach tego programu mogę zrealizować mój pomysł?”

Ty także zadaj sobie te pytania. Jeżeli Twoje odpowiedzi brzmią „TAK” to gratuluję. Jesteś na dobrej drodze do znalezienia właściwego źródła finansowania Twojego pomysłu. Jeżeli odpowiedziałeś „NIE” to nic straconego. Analizuj kolejne programy operacyjne i ich „SzOOPy”. Masz wiele możliwości. Jestem przekonany, że Ci się uda.

Jeżeli choć trochę Cię zainteresowałem to jest mi bardzo miło. Zapraszam do śledzenia kolejnych wpisów, w których opiszę dalsze kroki do celu jakim jest pozyskania dotacji.

Dotacje UE – środki na założenie działalności gospodarczej

Mateusz Toruń        23 stycznia 2017        Komentarze (0)

Startuje kolejny projekt z dotacjami. Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego rozpoczyna realizację projektu „Droga do sukcesu – przedsiębiorczość”.

Projekt zakłada następujące formy wsparcia

 • wsparcie szkoleniowo – doradcze
 • bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 20.000,00 zł
 • wsparcie pomostowe finansowe na sfinansowanie początkowych kosztów prowadzenia działalności (np. koszty ZUS) w wysokości do 1.500,00 zł miesięcznie (przez okres 6 miesięcy)
 • zwrot kosztów dojazdu
 • wyżywienie
 • materiały szkoleniowe

O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne (w wieku 30 lat i więcej) z terenu województwa lubelskiego, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne), które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Preferowane będą osoby, które w wyniku otworzenia działalności gospodarczej stworzą dodatkowe miejsce pracy w wymiarze min. ½ etatu.

Z dotacji mogą skorzystać także rolnicy oraz domownicy rolników zarejestrowani w KRUS.

Osoby zainteresowane zachęcam do śledzenia profilu na FB – www.facebook.com/kwalifikacje

Życzę Ci powodzenia! Może to właśnie na Ciebie czekają te pieniądze! 😉

 

Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza kolejny konkurs, w którym można zdobyć realne pieniądze. Tym razem do zdobycia jest wsparcie o wartości 100.000,00 zł. Jeżeli wiesz jak ułatwić przejście z okresu edukacji w życie zawodowe to jest to szansa dla Ciebie.

Dla najlepszych pomysłów przygotowywano:

 • wsparcie finansowe (granty) oraz
 • wsparcie niefinansowe w formie sfinansowania miejsca do pracy związanego z osiągnięciem celu innowacji społecznej z niezbędnym zapleczem technicznym, wsparcia eksperckiego w opracowaniu i wdrażaniu innowacji społecznej w zakresie uzależnionym od potrzeb i specyfiki innowacji, wsparcia ze strony doświadczonego mentora, nielimitowanego wsparcia (coachingu) ze strony Brokerów Innowacji, udziału w seminariach tematycznych – możliwość spotkań z ekspertami, networkingu i spotkań z innymi  innowatorami.

Twój pomysł może dotyczyć:

 • nowej usługi
 • nowego produktu
 • nowego procesu
 • nowej platformy
 • nowej formy organizacyjnej
 • nowej zasady
 • nowego instrumentu i modelu finansowego
 • nowego rozwiązania prawnego
 • kombinacji ww. form

W konkursie może wystartować każdy, w tym osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane zachęcam do śledzenia strony Fundacji gdzie można będzie odnaleźć wszystkie niezbędne informacje – http://www.lfr.lublin.pl/projekty/mikro-innowacje-makro-korzysci/.

Życzę Ci powodzenia! Może to właśnie na Ciebie czekają te pieniądze! 🙂

 

Dotacje UE – środki na założenie działalności gospodarczej

Mateusz Toruń        22 stycznia 2017        Komentarze (0)

Lubelska Fundacja Rozwoju rozpoczyna realizację projektu „Start w przedsiębiorczość”.  W ramach projektu przewiduje się utworzenie na terenie powiatu miasta Lublin oraz powiatu lubelskiego 46 mikroprzedsiębiorstw.

Projekt zakłada następujące formy wsparcia

 • wsparcie szkoleniowo – doradcze
 • bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 22.800,00 zł
 • wsparcie pomostowe finansowe na sfinansowanie początkowych kosztów prowadzenia działalności (np. koszty ZUS) w wysokości 900,00 zł
 • wsparcie pomostowe doradcze

O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne (w wieku 30 lat i więcej) z terenu powiatów M. Lublin oraz lubelskiego (osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze realizacji projektu), pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, w tym odchodzące z rolnictwa), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Priorytetowo będą traktowane osoby wpisujące się co najmniej w jedną z poniższych grup

 • osoby w wieku powyżej 50 roku życia
 • kobiety
 • osoby z niepełno sprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Początek rekrutacji – marzec 2017 r.

Osoby zainteresowane zachęcam do śledzenia strony Fundacji gdzie można będzie odnaleźć wszystkie niezbędne informacje – http://www.lfr.lublin.pl/projekty/start-w-przedsiebiorczosc/

Życzę Ci powodzenia! Może to właśnie na Ciebie czekają te pieniądze! 😉

 

Dotacje UE – zmiana treści zapytania ofertowego

Mateusz Toruń        11 stycznia 2017        Komentarze (0)

Wczoraj późnym wieczorem zadzwonił do mnie Klient. W Jego głosie ewidentnie było słychać zdenerwowanie. Obawiając się trochę odpowiedzi 🙂 – zapytałem co się stało?”.

Otóż okazało się, że na dwa dni przed upływem terminu składania ofert (Klient realizuje projekt współfinansowany z PO WER) w upublicznionym zapytaniu ofertowym znaleziono błąd. Osoba sporządzająca dokumentację, w opisie przedmiotu zamówienia pominęła kilka istotnych obowiązków wykonawcy (m.in. zapewnienia sal szkoleniowych, ubezpieczenia uczestników zajęć oraz zapewnienia materiałów szkoleniowych). Tak naprawdę udzielenie zamówienia w takim zakresie byłoby całkowicie bezsensowne.

Klient spytał – I co teraz? Harmonogram realizacji projektu nie pozwala na ponowne przeprowadzanie postępowania. Nie zdążymy ze wszystkim.”

Moja odpowiedź mogła być tylko jedna – „Proszę zmienić treść zapytania ofertowego oraz przedłużyć termin składania ofert. Wtedy wszystko będzie OK🙂

Zgodnie bowiem z Wytycznymi możesz zmienić zapytanie ofertowe przed upływem terminu składania ofert. W opublikowanym zapytaniu ofertowym musisz jednak uwzględnić informację o tej zmianie zawierającą min.:

– datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego oraz

– opis dokonanych zmian.

Dodatkowo – proszę pamiętaj – że jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, powinieneś przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

Tak jak powinno mieć to miejsce w ww. sytuacji. Potencjalni wykonawcy zamówienia mojego Klienta muszą mieć czas na dokonanie ponownej kalkulacji ceny swych ofert.

Jak widzisz – zawsze jest jakieś rozwiązanie. Czasem dużo łatwiejsze niż możesz się spodziewać 🙂