Listopad 2017

Realizacja zamówienia przez podwykonawcę

Mateusz Toruń        23 listopada 2017        Komentarze (0)

W przeciągu ostatnich dni kilkukrotnie zadano mi pytanie „Czy w zapytaniu ofertowym należy koniecznie umieszczać informację o dopuszczalności realizacji części zamówienia przez podwykonawcę?”. W mojej ocenie – jak najbardziej. Podkreślić należy bowiem, iż Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 […]

Szacowanie wartości zamówienia – czy to coś ważnego (cz. 3)?

Mateusz Toruń        02 listopada 2017        Komentarze (0)

W ostatnim wpisie wspomniałem, że jeżeli realizujesz projekt unijny, a nie jesteś zobowiązany do stosowania Prawa zamówień publicznych, oceniając tożsamość czasową, powinieneś wziąć pod uwagę cały okres realizacji tego projektu. Jest to jednak zasada, od której są pewne wyjątki. WYJĄTEK nr 1 stanowi sytuacja, gdy w ocenie pracowników instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie Twojego […]