Styczeń 2018

Okres trwałości projektu cd.

Mateusz Toruń        29 stycznia 2018        Komentarze (0)

Kontynuując wątek niezachowania okresu trwałości projektu należy wskazać, że zarówno praktyka sądów administracyjnych jak i instytucji zarządzających programami operacyjnymi jest zdecydowanie zbyt wąska. Opiera się ona jedynie na ewentualnym stwierdzeniu naruszenia zasady trwałości projektu oraz przyjęciu jako podstawy i wyznacznika obliczenia kwoty korekty w oparciu jedynie o wzajemne relacje pomiędzy okresem w jakim ta trwałość […]

Okres trwałości projektu (cd.)

Mateusz Toruń        22 stycznia 2018        Komentarze (0)

Zachowanie okresu trwałości projektu jest jednym z podstawowych obowiązków każdego beneficjenta środków unijnych. Jego niedochowanie bardzo często skutkuje koniecznością zwrotu części (lub nawet całości) uzyskanego wsparcia. Niestety nie bez znaczenia są tutaj działania urzędów, które idą pewnego rodzaju skrótem i wskazując kwotę „do zwrotu” – odnoszą się jedynie do okresu w jakim nie zachowano trwałości […]

Okres trwałości projektu

Mateusz Toruń        13 stycznia 2018        2 komentarze

Każdy kto realizuje projekt współfinansowany ze środków unijnych ma do czynienia z pojęciem okresu trwałości tego projektu. A dokładniej – każdy zobowiązał się w umowie o dofinansowanie projektu do zachowania jego trwałości przez okres 3 lub 5 lat. Okres trwałości projektu Czym jest wspomniany okres trwałości projektu? W skrócie jest to okres (3 lub 5 […]

Dotacje unijne Lublin – lista realizowanych projektów

Mateusz Toruń        05 stycznia 2018        Komentarze (0)

Początek nowego roku to czas, w którym możemy zobaczyć co dotychczas zostało sfinansowane ze środków unijnych w województwie lubelskim.  Dotacje unijne Lublin W ramach RPO Województwa Lubelskiego została opublikowana lista realizowanych projektów unijnych (stan na 27 grudnia 2017 r.). Dlaczego o tym piszę? Ponieważ jest to nieocenione źródło informacji o tym, na co faktycznie można […]