Luty 2018

Kwoty ryczałtowe, a zasada konkurencyjności

Mateusz Toruń        15 lutego 2018        Komentarze (0)

Dość często wśród beneficjentów pojawia się pytanie dotyczące obowiązku stosowania zasady konkurencyjności w projektach rozliczanych kwotami ryczałtowymi. Kwoty ryczałtowe, a zasada konkurencyjności Odpowiedź jest jednoznaczna – zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zasady konkurencyjności nie stosujemy w ramach uproszczonych […]

Personel projektu, a zasada konkurencyjności

Mateusz Toruń        07 lutego 2018        Komentarze (0)

W ciągu ostatnich dwóch tygodni wielokrotnie spotkałem się z pytaniem „Czy przy wyborze personelu projektu muszę stosować zasadę konkurencyjności?”. Zatem…….. personel projektu, a zasada konkurencyjności. Odpowiedź jest krótka – nie, nie ma takiej konieczności. Zgodnie bowiem z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata […]