Marzec 2018

Warunki udziału w postępowaniu – najczęściej spotykane błędy (cz. 2)

Mateusz Toruń        23 marca 2018        Komentarze (0)

Kontynuując wątek najczęściej spotykanych błędów w formułowaniu warunków udziału w postępowaniu – poniżej kolejne przykłady takich niefortunnych zapisów: 1. O realizację zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej 5 usług tożsamych z przedmiotem zamówienia. Tak sformułowany warunek jest nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia. 2. O realizację zamówienia mogą się ubiegać […]

Warunki udziału w postępowaniu – najczęściej spotykane błędy (cz. 1)

Mateusz Toruń        14 marca 2018        Komentarze (0)

Jak wiadomo, odpowiednio skonstruowane warunki udziału w postępowaniu stanowią kluczowy element każdej procedury wyboru wykonawcy. Zgodnie z Wytycznymi określając warunki udziału w postępowaniu należy mieć na względzie ich proporcjonalność w stosunku do przedmiotu naszego zamówienia zapewniającą zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Nie można formułować warunków, które przewyższają wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia. […]

Negocjacje z potencjalnymi wykonawcami

Mateusz Toruń        02 marca 2018        Komentarze (0)

Dość często beneficjenci podczas procedur wyboru wykonawców stawiają sobie pytanie – czy mogę negocjować z wykonawcą który złożył ofertę w moim postępowaniu? Odpowiedź jest krótka – tak, możesz. Żaden zapis Wytycznych nie zabrania bowiem prowadzenia takich negocjacji. Zatem są one dozwolone. A czasem nawet niezbędne 🙂 Negocjacje z potencjalnymi wykonawcami Trzeba pamiętać, że negocjacje możemy […]