Maj 2018

Szacowanie wartości zamówienia – termin ważności

Mateusz Toruń        25 maja 2018        2 komentarze

Czy czynność szacowania wartości zamówienia ma termin ważności? Tak, ma. Zgodnie bowiem z Wytycznymi  „Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są […]

Udostępnienie protokołu z postępowania  

Mateusz Toruń        09 maja 2018        Komentarze (0)

Ostatnio kilkukrotnie spotkałem się z pytaniem: „Czy zamawiający musi pokazać wykonawcy protokół z przeprowadzonego postępowania?”. Odpowiedź: Kwestię tę jednoznacznie regulują Wytyczne, z których wynika, że wyniki postępowania upublicznia się w taki sam sposób w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Dodatkowo na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, zamawiający zobowiązany jest udostępnić protokół z przeprowadzonego postępowania – […]