Czerwiec 2018

Dyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oczami WSA w Lublinie.

Mateusz Toruń        27 czerwca 2018        Komentarze (0)

W dzisiejszym wpisie chciałbym zwrócić uwagę na ciekawy wyrok wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Sprawa dotyczy uznania kilku warunków udziału w postępowaniu za warunki ograniczające konkurencję. Pokrótce – Sąd uznał że przyjęte przez beneficjenta warunk udziału w postępowaniu (szczególnie te odnoszące się do wiarygodności ekonomicznej) były zbyt restrykcyjne, gdyż stawiały wykonawcom wymagania przewyższające […]

Gdy nie wpłynie żadna oferta…

Mateusz Toruń        11 czerwca 2018        Komentarze (0)

Zgodnie z Wytycznymi możliwe jest niestosowanie zasady konkurencyjności jeżeli w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta. Możesz wtedy zawrzeć umowę  z dowolnym wykonawcą – pod warunkiem jednak, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Gdy nie wpłynie żadna oferta… Zasadne jest jednak aby w takiej sytuacji zastanowić się nad możliwymi […]