Sierpień 2018

Dla kogo jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020?

Mateusz Toruń        24 sierpnia 2018        Komentarze (0)

Kontynuując ostatni wątek… 🙂 Dla kogo jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020? Beneficjentami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mogą być: jednostki naukowe i uczelnie; publiczne podmioty doradcze (Centrum Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze,); szkoły rolnicze lub szkoły leśne, centra kształcenia ustawicznego, centra kształcenia praktycznego prowadzone przez JST; organy administracji […]

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Mateusz Toruń        23 sierpnia 2018        Komentarze (0)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Ostatnio coraz większym zainteresowaniem zaczyna cieszyć się Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (w skrócie PROW). Odpowiadając zatem na pojawiające się pytania i wątpliwości, poniżej słowem wstępu kilka słów o PROW. CELE PROW Głównymi celami PROW są przede wszystkim: poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone […]