Październik 2018

PROW – instytucje wdrażające Program

Mateusz Toruń        18 października 2018        Komentarze (0)

PROW – instytucje wdrażające Program Dzisiaj kilka informacji technicznych. Podmiotami wdrażającymi poszczególne działania w ramach PROW 2014-2020 są: Samorządy Województw, w przypadku działań: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich; Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; Inwestycje w środki trwałe – scalanie gruntów. Agencja Rynku Rolnego (ARR), w przypadku działań: Systemy jakości […]

3.7 – Wzrost konkurencyjności MŚP

Mateusz Toruń        05 października 2018        Komentarze (0)

3.7 – Wzrost konkurencyjności MŚP W terminie 15.10.2018 – 31.12.2018 odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Poniżej kilka podstawowych informacji: Termin składania wniosków Wnioski można składać w terminie od 15.10.2018 r. do 31.12.2018 r. do […]