Maj 2019

3.7 – Wzrost konkurencyjności MŚP

Mateusz Toruń        08 maja 2019        Komentarze (0)

3.7 – Wzrost konkurencyjności MŚP – kolejny nabór W listopadzie odbędzie się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Poniżej kilka podstawowych informacji: 1.Termin składania wniosków listopad 2019 Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości […]