Dotacje UE – krok po kroku

Dotacje UE – wniosek o dofinansowanie (krok 5a)

Mateusz Toruń        08 lutego 2017        Komentarze (0)

Nadszedł moment, w którym powinieneś rozpocząć pracę nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie Twojego projektu. Na dobry początek sugeruję analizę dwóch dokumentów: Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Kryteriów oceny projektów. Oba dokumenty odnajdziesz w dokumentacji konkursowej. Złożony przez Ciebie wniosek będzie podlegał ocenie formalnej i ocenie merytorycznej zgodnie z określonymi kryteriami oceny projektów. Dopiero pozytywne […]

Dotacje UE – jak wygląda proces aplikacji o środki (krok 4)

Mateusz Toruń        28 stycznia 2017        Komentarze (0)

Masz już pomysł, znalazłeś źródło jego finansowania, a teraz zapewne zastanawiasz się co dalej? Odpowiedź może być tylko jedna – czas na aplikację o środki. 🙂 Czym jest proces aplikacji? Tak naprawdę jest to wystąpienie do właściwej instrukcji (np. Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości) z formalnym wnioskiem o dofinasowanie Twojego projektu. Wnioski o dofinansowanie są wybierane […]

Dotacje UE – czy te pieniądze są właśnie dla Ciebie? (krok 3)

Mateusz Toruń        27 stycznia 2017        Komentarze (0)

Dobry początek. 🙂 Znalazłeś program, w który wpisuję się Twój pomysł. Co dalej? Jaki powinien być Twój kolejny krok? Musisz sprawdzić, czy wsparcie o które chcesz się ubiegać jest skierowane właśnie do Ciebie. Musisz określić czy to Ty jesteś BENEFICJENTEM tego wsparcia. Gdzie możesz znaleźć takie informacje? To zależy od tego na jakim etapie jest proces […]

Dzisiejszym wpisem chciałbym zakończyć wskazywanie potencjalnych źródeł finansowania Twoich pomysłów. Obok wcześniej wymienionych programów operacyjnych (regionalnych, ponadregionalnych oraz krajowych) wsparcia finansowego możesz szukać także w: PROGRAMIE EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ, który przewiduje trzy typy działań: Współpracę transgraniczną mającą na celu rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych. Programy transgraniczne służą budowie więzi łączącej społeczności po dwóch stronach […]

Dzisiejszy wpis stanowi kontynuację tematu programów operacyjnych, które pozwolą sfinansować Twoje pomysły. Czas na krótką informację nt. programów regionalnych. Pamiętaj, że jeżeli będziesz potrzebował więcej szczegółów – polecam lekturę odpowiedniego „SzOOPu”. Jak wspomniałem w ostatnim wpisie programy krajowe i ponadregionalne to nie wszystkie potencjalne źródła finansowania Twoich pomysłów. Są jeszcze Regionalnej Programy Operacyjne (RPO). Jest […]