Projekty UE – kwalifikowalność wydatków

Szacowanie wartości zamówienia – czy to coś ważnego (cz. 3)?

Mateusz Toruń        02 listopada 2017        Komentarze (0)

W ostatnim wpisie wspomniałem, że jeżeli realizujesz projekt unijny, a nie jesteś zobowiązany do stosowania Prawa zamówień publicznych, oceniając tożsamość czasową, powinieneś wziąć pod uwagę cały okres realizacji tego projektu. Jest to jednak zasada, od której są pewne wyjątki. WYJĄTEK nr 1 stanowi sytuacja, gdy w ocenie pracowników instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie Twojego […]

Szacowanie wartości zamówienia – czy to coś ważnego (cz. 2)?

Mateusz Toruń        15 października 2017        Komentarze (0)

Dzisiaj chciałbym kontynuować wątek poruszony ostatnim wpisem – tj. tematykę szacowania wartości zamówienia. Jak wiesz, podstawą ustalania wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie netto wykonawcy z uwzględnieniem ewentualnych zamówień uzupełniających (jeżeli oczywiście takie przewidujesz). Procedurę tę musisz przeprowadzić z należytą starannością i w wiarygodny sposób Pamiętaj o tym, że przepisy zabraniają Ci zaniżać wartość szacunkową […]

Szacowanie wartości zamówienia – czy to coś ważnego (cz. 1)?

Mateusz Toruń        14 września 2017        Komentarze (0)

Odpowiadając na postawione w tytule pytanie – TAK, szacowanie wartości zamówienia jest szalenie ważne. Ale tylko takie szacowanie, które wykonasz starannie. Zacznijmy od początku. Czym jest szacowanie wartości zamówienia? Jest to ustalenie wartości realizacji całości zamówienia. Inaczej mówiąc, jest to szacunkowe całościowe wynagrodzenie jakie będziesz zmuszony zapłacić wykonawcy za wykonaną przez niego usługę/dostawę/robotę budowlaną. Pamiętaj […]

Dotacje UE – zmiana treści zapytania ofertowego

Mateusz Toruń        11 stycznia 2017        Komentarze (0)

Wczoraj późnym wieczorem zadzwonił do mnie Klient. W Jego głosie ewidentnie było słychać zdenerwowanie. Obawiając się trochę odpowiedzi 🙂 – zapytałem „co się stało?”. Otóż okazało się, że na dwa dni przed upływem terminu składania ofert (Klient realizuje projekt współfinansowany z PO WER) w upublicznionym zapytaniu ofertowym znaleziono błąd. Osoba sporządzająca dokumentację, w opisie przedmiotu […]

Dotacje UE – udzielanie zamówień w ramach projektów (cz. 7)

Mateusz Toruń        21 grudnia 2016        Komentarze (0)

Wybrałeś wykonawcę Twojego zamówienia. Co teraz? To zależy od trybu w jakim tego dokonałeś. Jeżeli było to wynikiem przeprowadzenia zasady konkurencyjności – musisz zawrzeć z tym wykonawcą pisemną umowę. Jeżeli dokonałeś rozeznania rynku nie masz takiego obowiązku. A co w wypadku gdy wartość zamówienia jest niższa niż 20 tyś zł? O tym oczywiście Wytyczne nie […]