Projekty UE – kwalifikowalność wydatków

Szacowanie wartości zamówienia – czy to coś ważnego (cz. 1)?

Mateusz Toruń        14 września 2017        Komentarze (0)

Odpowiadając na postawione w tytule pytanie – TAK, szacowanie wartości zamówienia jest szalenie ważne. Ale tylko takie szacowanie, które wykonasz starannie. Zacznijmy od początku. Czym jest szacowanie wartości zamówienia? Jest to ustalenie wartości realizacji całości zamówienia. Inaczej mówiąc, jest to szacunkowe całościowe wynagrodzenie jakie będziesz zmuszony zapłacić wykonawcy za wykonaną przez niego usługę/dostawę/robotę budowlaną. Pamiętaj […]

Dotacje UE – zmiana treści zapytania ofertowego

Mateusz Toruń        11 stycznia 2017        Komentarze (0)

Wczoraj późnym wieczorem zadzwonił do mnie Klient. W Jego głosie ewidentnie było słychać zdenerwowanie. Obawiając się trochę odpowiedzi 🙂 – zapytałem „co się stało?”. Otóż okazało się, że na dwa dni przed upływem terminu składania ofert (Klient realizuje projekt współfinansowany z PO WER) w upublicznionym zapytaniu ofertowym znaleziono błąd. Osoba sporządzająca dokumentację, w opisie przedmiotu […]

Dotacje UE – udzielanie zamówień w ramach projektów (cz. 7)

Mateusz Toruń        21 grudnia 2016        Komentarze (0)

Wybrałeś wykonawcę Twojego zamówienia. Co teraz? To zależy od trybu w jakim tego dokonałeś. Jeżeli było to wynikiem przeprowadzenia zasady konkurencyjności – musisz zawrzeć z tym wykonawcą pisemną umowę. Jeżeli dokonałeś rozeznania rynku nie masz takiego obowiązku. A co w wypadku gdy wartość zamówienia jest niższa niż 20 tyś zł? O tym oczywiście Wytyczne nie […]

Dotacje UE – czyli kilka słów o potencjalnym wykonawcy

Mateusz Toruń        20 grudnia 2016        Komentarze (0)

Spotkałem się wczoraj z Przyjacielem, który właśnie wkroczył na rynek realizacji projektów UE. Wybrał branżę usług szkoleniowych i doradczych. Z uwagi, że to dla Niego zupełnie nowe doświadczenie – zapytałem się z ciekawością: „Co ciekawego dzieje się w Twoim projekcie?”. Jaka była Jego odpowiedź? „Czekam na podpisanie umowy o dofinansowanie. Ale już jutro ogłaszam pierwsze […]

Dotacje UE – udzielanie zamówień w ramach projektów (cz. 6)

Mateusz Toruń        11 grudnia 2016        Komentarze (0)

Jest OK. Zapytanie ofertowe upublicznione, wpływają kolejne oferty. Zapewne zastanawiasz się co dalej? Czas zacząć sporządzać protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W protokole musisz zawrzeć co najmniej następujące elementy: Informację w jaki sposób upubliczniłeś zapytanie ofertowe (np. poprzez załączenie wydruku zrzutu ekranu, potwierdzeń wysłania zapytania ofertowego); Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na […]