Projekty UE – regulacje prawne

Rzecznik Funduszy Europejskich

Mateusz Toruń        11 lipca 2018        Komentarze (0)

Zapewne mało kto wie ale jakiś czas temu została powołana instytucja Rzecznika Funduszy Europejskich.  Zgodnie z przyjętymi założeniami rolą Rzecznika FE jest wypracowywanie optymalnych rozwiązań w zakresie szeroko rozumianej realizacji Funduszy Europejskich. Brzmi pięknie. 🙂 Zatem kilka słów o Rzeczniku FE: Główne zadania: przyjmowanie i analizowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w realizacji programu […]

Projekty UE – słowniczek podstawowych skrótów i pojęć

Mateusz Toruń        04 grudnia 2016        Komentarze (0)

Wiem, że to nic przyjemnego, ale chciałbym abyś poznał trochę teorii, która ułatwi Ci poruszanie się po tematyce dotacji i projektów UE. Zatem zaczynamy 🙂 Na początek wykaz podstawowych skrótów: EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFS – Europejski Fundusz Społeczny EFSI – Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne FS – Fundusz Spójności IP PO – instytucja […]

Dotacje i projekty UE – prawo i dokumenty

Mateusz Toruń        04 grudnia 2016        Komentarze (0)

W czasie urlopu, podczas oczekiwania na lotnisku na kolejny samolot zacząłem – chyba z nudów 🙂 – liczyć liczbę wytycznych, zaleceń, interpretacji i innych dokumentów, które regulują szeroko rozumiany rynek dotacji i projektów UE. Po przypomnieniu sobie ok. 60 pozycji zgubiłem się. Postanowiłem dokończyć po powrocie. Poniżej przedstawiam Ci listę wszystkich regulacji prawnych rynku dotacji […]

Dotacje UE – przepisy prześciowe, czyli które wytyczne stosować

Mateusz Toruń        03 grudnia 2016        Komentarze (0)

W ostatnim czasie zmianie uległ jeden z podstawowych dokumentów dla każdego realizatora projektu UE – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Aktualnie obowiązuje wersja z 19 września 2016 r. Czy aby na pewno zawsze i każdego? Nie do końca! […]