Dotacje UE – złóż wniosek

RPO WL 2014 – 2020 Działanie 3.5 Bon na doradztwo

Mateusz Toruń        22 lutego 2019        Komentarze (0)

Kolejnym ciekawym naborem w 2019 roku będzie RPO WL 2014 – 2020 Działanie 3.5 Bon na doradztwo W ramach tego działania można będzie pozyskać dofinansowanie na zakup specjalistycznych usług doradczych od podmiotów zewnętrznych w zakresie m.in.: − prawa własności intelektualnej − zarządzania wzornictwem przemysłowym − prawa zamówień publicznych − optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej − […]

RPO WL 2014 – 2020 Działanie 1.5 Bon na innowacje

Mateusz Toruń        22 stycznia 2019        Komentarze (0)

Kolejnym ciekawym naborem w 2019 roku będzie RPO WL 2014 – 2020 Działanie 1.5 Bon na innowacje W ramach tego działania można będzie pozyskać dofinansowanie na: projekty polegające na zakupie wyników prac B+R, związanych z wdrożeniem lub rozwojem produktu/usługi/technologii (pod warunkiem przeprowadzenia prac rozwojowych uzupełniających/dostosowujących produkt/usługę/ technologię do specyfiki przedsiębiorstwa). Dodatkowo, przy realizacji projektu polegającego […]

RPO WL 2014 – 2020 Działanie 3.9 Udział w targach i misjach

Mateusz Toruń        21 grudnia 2018        Komentarze (0)

Kolejnym ciekawym naborem w 2019 roku w województwie lubelskim będzie RPO WL 2014 – 2020 Działanie 3.9 Udział w targach i misjach W ramach tego działania można będzie pozyskać dofinansowanie na projekty polegające na udziale przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach, misjach gospodarczych (w tym zagranicznych) wynikających ze strategii/planów rozwoju danego podmiotu. Wsparcie ma […]

RPO WL 2014 – 2020 Działanie 1.2 Badania celowe

Mateusz Toruń        05 grudnia 2018        Komentarze (0)

Rok 2019 w województwie lubelskim będzie rokiem wielu możliwości pozyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wśród ciekawszych naborów warto zwrócić uwagę m.in. na RPO WL 2014 – 2020 Działanie 1.2 Badania celowe W ramach tego działania można będzie pozyskać dofinansowanie na projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących […]

Koniec roku to czas publikacji harmonogramów naboru wniosków o dofinansowanie dla poszczególnych programów operacyjnych na rok 2019. Podobnie jest w województwie lubelskim. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na 2019 rok dostępny jest pod adresem: https://rpo.lubelskie.pl/dokument-81-harmonogram_naboru_wnioskow.htm Każdy znajdzie coś dla siebie.  🙂