Dotacje UE – udzielanie zamówień w ramach projektów (cz. 5)

Mateusz Toruń        10 grudnia 2016        Komentarze (0)

Kilka dni temu sporządzałem mojemu nowemu Klientowi opinię prawną na temat zasad publikacji zapytań ofertowych w przypadku udzielania zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności.  Niby nic skomplikowanego. 😉

A jednak, wbrew pozorom – publikacja zapytania ofertowego do bardzo istotne zdarzenie. Dlaczego? Bowiem upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu.

Na czym polega publikacja? Na umieszczeniu zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności, a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonej odpowiednim komunikatem ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego – wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę lub innej stronie internetowej wskazanej przez właściwą instytucję będącą stroną umowy o dofinansowanie.

Wydaje się, że wszystko jasne i w tym miejscu powinienem zakończyć wpis. Jednak nie! 😉 Klient zadał pytanie – „Panie Mecenasie, co mam zrobić, gdy nie podpisałem umowy, nie mam dostępu do bazy konkurencyjności, a muszę realizować projekt? Gonią mnie harmonogramy!”.

Moja odpowiedź mogła być tylko jedna. W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu – ze względu na jego specyfikę – przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, w celu publikacji zapytania ofertowego należy wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę lub innej stronie internetowej wskazanej przez właściwą instytucję.

Czy udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie wiąże się z jakimś ryzykiem? Oczywiście, że tak – i to z ogromnym!! Mianowicie, pomyśl co może się stać, gdy wybierzesz wykonawcę i podpiszesz z nim umowę na realizację zamówienia, a ostatecznie nie podpiszesz umowy o dofinansowanie projektu. W najgorszym wypadku będziesz zmuszony zapłacić za wszystko z własnej kieszeni.

Pmiętaj także, że jeżeli szacunkowa wartość Twojego zamówienia jest równa lub przekracza wartość 5.225.000,00 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane, 209.000,00 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, a w przypadku usługi o charakterze społecznym 750.000,00 euro możesz dodatkowo umieścić zapytanie ofertowe w Dzienniku Urzędowym UE. Nawet gdy nie jesteś zobowiązany do stosowania Pzp.

Czy można temu zapobiec? Oczywiście, że tak! Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej – zapraszam Cię do kontaktu. 😉

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem oddotacjidorealizacji@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: