Dotacje UE – udzielanie zamówień w ramach projektów (cz. 7)

Mateusz Toruń        21 grudnia 2016        Komentarze (0)

Wybrałeś wykonawcę Twojego zamówienia. Co teraz? To zależy od trybu w jakim tego dokonałeś. Jeżeli było to wynikiem przeprowadzenia zasady konkurencyjności – musisz zawrzeć z tym wykonawcą pisemną umowę. Jeżeli dokonałeś rozeznania rynku nie masz takiego obowiązku. A co w wypadku gdy wartość zamówienia jest niższa niż 20 tyś zł? O tym oczywiście Wytyczne nie mówią. 🙂

Jakie jest jednak moje doświadczeniem w tym zakresie? Uważam, że zawsze powinieneś dążyć do zawarcia pisemnej umowy. Bez względu na wartość zamówienia i tryb w jakim zostało udzielone. Zawsze!

Jak zapewne pamiętasz – kilka wpisów temu wspomniałem jak ważne jest zawarcie pisemnej umowy, która w sposób wyczerpujący ureguluje m.in. przedmiot zamówienia, wzajemne prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy, haromonogram realizacji umowy, zasady płatności, sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zasady protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, warunki jej rozwiązania itp. To tylko jeden dokument więcej – a znam wiele wypadków, w których właśnie ten jeden dokument „uratował” cały projekt.

Bardzo często otrzymuję pytania „A co w wypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy? Jakie jest rozwiązanie? Czy muszę ponowić postępowanie?” itp. Rozwiązanie jest jednak bardzo proste – w takim wypadku możesz podpisać umowę z kolejnym wykonawcą, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów podczas oceny ofert.

Jeszcze jedna bardzo istotna (a często pomijana) kwestia – pamiętaj, że poza ściśle określonymi przypadkami, nie możesz dokonywać istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonałeś wyboru wykonawcy.

Każdy kto realizował projekt UE wie, że jako całość jest to skomplikowane przedsięwzięcie, którego ostateczny sukces uzależniony jest od wielu czynników i zmiennych. Czasem niezrealizowanie jednego najmniejszego zadania stawia pod znakiem zapytania istnienie i realizację całego projektu. A jeżeli masz mądrze skonstruowaną umowę – masz znakomite narzędzie kontroli Twojego wykonawcy 🙂

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem oddotacjidorealizacji@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: