Dotacje UE – wniosek o dofinansowanie (krok 5a)

Mateusz Toruń        08 lutego 2017        Komentarze (0)

Nadszedł moment, w którym powinieneś rozpocząć pracę nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie Twojego projektu. Na dobry początek sugeruję analizę dwóch dokumentów:

 1. Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz
 2. Kryteriów oceny projektów.

Oba dokumenty odnajdziesz w dokumentacji konkursowej.

Złożony przez Ciebie wniosek będzie podlegał ocenie formalnej i ocenie merytorycznej zgodnie z określonymi kryteriami oceny projektów. Dopiero pozytywne „przejście” przez oba ww. etapy otworzy Ci drzwi do dotacji. Jest to najważniejszy etap na tej drodze. Znając kryteria oceny projektów będziesz mógł opracować wniosek w taki sposób, aby najlepiej wpisywał się w te kryteria. Skupisz się na najważniejszych elementach, podkreślając to co da Ci najwięcej punktów.

Do standardowych kryteriów formalnych należy zaliczyć m.in.:

 • liczbę złożonych egzemplarzy wniosku
 • zachowanie terminu złożenia wniosku
 • prawidłowość podpisów na dokumentach
 • wysokość zadeklarowanego wkładu własnego
 • kompletność załączników itp.

Natomiast w przypadku kryteriów merytorycznych weryfikacji będą podlegać m.in.:

 • działania projektowe
 • sposób uzasadnienia potrzeby realizacji projektu
 • opis grupy docelowej (i jej trafność)
 • konstrukcja budżetu itp.

Pojawia się pytanie – co w przypadku gdy mój wniosek jest niepoprawny i nie przeszedł etapu oceny projektów? Na szczęście większość błędów i braków formalnych możesz uzupełnić. Instytucja oceniająca poinformuje Cię pisemnie o wszystkim.

Po zakończeniu procedury oceny projektów sporządzana jest lista rankingowa. Stanowi ona podstawę wyboru projektów, które otrzymają dofinansowanie. Twoja szansa na dotację zależna jest od liczby zdobytych punktów oraz wysokości środków, jakie zostały przeznaczone na konkurs. Im wyższe miejsce na liście tym większa szansa na sukces. 🙂

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem oddotacjidorealizacji@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: