Dotacje UE – zmiana treści zapytania ofertowego

Mateusz Toruń        11 stycznia 2017        Komentarze (0)

Wczoraj późnym wieczorem zadzwonił do mnie Klient. W Jego głosie ewidentnie było słychać zdenerwowanie. Obawiając się trochę odpowiedzi 🙂 – zapytałem co się stało?”.

Otóż okazało się, że na dwa dni przed upływem terminu składania ofert (Klient realizuje projekt współfinansowany z PO WER) w upublicznionym zapytaniu ofertowym znaleziono błąd. Osoba sporządzająca dokumentację, w opisie przedmiotu zamówienia pominęła kilka istotnych obowiązków wykonawcy (m.in. zapewnienia sal szkoleniowych, ubezpieczenia uczestników zajęć oraz zapewnienia materiałów szkoleniowych). Tak naprawdę udzielenie zamówienia w takim zakresie byłoby całkowicie bezsensowne.

Klient spytał – I co teraz? Harmonogram realizacji projektu nie pozwala na ponowne przeprowadzanie postępowania. Nie zdążymy ze wszystkim.”

Moja odpowiedź mogła być tylko jedna – „Proszę zmienić treść zapytania ofertowego oraz przedłużyć termin składania ofert. Wtedy wszystko będzie OK🙂

Zgodnie bowiem z Wytycznymi możesz zmienić zapytanie ofertowe przed upływem terminu składania ofert. W opublikowanym zapytaniu ofertowym musisz jednak uwzględnić informację o tej zmianie zawierającą min.:

– datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego oraz

– opis dokonanych zmian.

Dodatkowo – proszę pamiętaj – że jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, powinieneś przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

Tak jak powinno mieć to miejsce w ww. sytuacji. Potencjalni wykonawcy zamówienia mojego Klienta muszą mieć czas na dokonanie ponownej kalkulacji ceny swych ofert.

Jak widzisz – zawsze jest jakieś rozwiązanie. Czasem dużo łatwiejsze niż możesz się spodziewać 🙂

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem oddotacjidorealizacji@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: