Gdy nie wpłynie żadna oferta…

Mateusz Toruń        11 czerwca 2018        Komentarze (0)

Zgodnie z Wytycznymi możliwe jest niestosowanie zasady konkurencyjności jeżeli w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta. Możesz wtedy zawrzeć umowę  z dowolnym wykonawcą – pod warunkiem jednak, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Gdy nie wpłynie żadna oferta…

Zasadne jest jednak aby w takiej sytuacji zastanowić się nad możliwymi przyczynami braku ofert. Należy ocenić czy nie wynika to np. z błędnego (nieprecyzyjnego) opisu przedmiotu zamówienia, zbyt krótkiego terminu na przygotowanie i złożenie oferty lub też z zbyt wygórowanych warunków udziału w postępowaniu. Być może gdybyś dokonał zmian w ww. zakresie to otrzymałbyś ofertę? Jeżeli Twoja odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi „tak” – zanim podpiszesz umowę „z wolnej ręki” – rozważ zmianę treści zapytania ofertowego i powtórzenie całego postępowania.

Oczywiście jeżeli jesteś pewien poprawności przeprowadzonej procedury to nie musisz tego robić. Jednak doświadczenie pokazuje, że poprzedzenie zamówienia „z wolnej ręki” dwukrotnie zasadą konkurencyjności w sposób znaczny minimalizuje konieczność tłumaczenia się i składania wyjaśnień w toku czynności kontrolnych. 🙂

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem oddotacjidorealizacji@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: