Dotacje UE – kolejny sukces

Mateusz Toruń        03 grudnia 2016        Komentarze (0)

Po powrocie z urlopu – który był tak naprawdę podróżą poślubną – na biurku czekał na mnie stos dokumentów. Pozwól, że podzielę się z Tobą zawartością jednej z kopert – mianowicie kolejną w ostatnim czasie decyzją w przedmiocie niekwalifikowalności wydatków w projekcie UE realizowanym przez jednego z moich Klientów.

Sprawa miała swój początek w 2013 r. Projekt obejmował realizację usług edukacyjnych w okresie 2013 r. – 2014 r.  Na marginesie powiem Ci, że była to jedna z moich pierwszych samodzielnie poprowadzonych spraw związanych z projektami UE. Dlatego też rozstrzygnięcie, które było w owej kopercie miało dla mnie ogromne znaczenie ambicjonalne 🙂

Zatem otwieram korespondencję i powoli zaczynam czytać: na podstawie art.…… po rozpatrzeniu odwołania z dnia ……….. uchylam w całości decyzję Marszałka Województwa Śląskiego nr …. i umarzam postępowanie organu I instancji.

KOLEJNY SUKCES!!. Tym razem wygrałem w 100%. Klient zaoszczędził blisko 70 tysięcy złotych oraz nie został wykluczony z możliwości otrzymania kolejnych środków europejskich.

Dlaczego o tym piszę?

Po pierwsze, kolejny raz chciałem Ci pokazać, że nie ma rzeczy niemożliwych. Że zawsze warto walczyć do końca, bo zawsze jest coś do ugrania! Zawsze!! Po drugie zaś chciałem przytoczyć Ci dwa ciekawe zapisy z uzasadnienia decyzji. Jeżeli właśnie realizujesz projekt UE (lub masz taki zamiar) na pewno będzie to dla Ciebie bardzo przydatne. Uwierz mi! Zatem owocnej lektury.

  1. (…) W ocenie organu odwoławczego organ I instancji pominął fakt, iż co do zasady beneficjent nie został prawnie zobowiązany do zastosowania – w ramach zakupu usług realizowanych w projekcie – cen ujętych w tzw. Taryfikatorze. Dodać należy, iż Taryfikator, na który powoływała się IP, a następnie w zaskarżonej decyzji organ I instancji, nie był włączony do dokumentacji konkursowej (…). Tym bardziej, zdaniem organu odwoławczego nieuzasadnione jest przesądzanie o niekwalifikowalności wydatków w zaskarżonym projekcie w kontekście zapisów ww. Taryfikatora. Dodać należy, iż ideą zobowiązania przez IZ PO KL Instytucji Pośredniczących do opracowania wykazu cen usług zlecanych w projektach PO KL co do zasady był przegląd cen rynkowych obowiązujących w danym regionie. Taryfikator także ma służyć do oceny racjonalności i kwalifikowalności wydatku rozliczonego przez beneficjenta. Nie oznacza to jednak, że poniesienie kwoty wyższej, niż wynika to cennika opracowanego przez IP w Taryfikatorze, z założenia stanowi wydatek niekwalifikowalny. Każdy przypadek należy oceniać indywidualnie, uwzględniając okoliczności zewnętrzne (…) Poniesienie wydatku na poziomie najwyższej ceny rynkowej nie oznacza naruszenia zasady racjonalności i efektywności ponoszonych wydatków.”;
  1. „(…) uwzględniając pozytywną ocenę IP, jak również organu I instancji, w zakresie jakości przeprowadzonego w zaskarżonym projekcie procesu szkoleniowego, a także poprawności proceduralnej związanej z zastosowaniem przy wyborze wykonawcy szkoleń zasady konkurencyjności, niezrozumiałym dla organu odwoławczego jest podważanie kwalifikowalności ceny zakupu ww. usług szkoleniowych wg cen ustalonych i pozytywnie ocenionych na etapie oceny projektu.”

Każdy kto realizował projekt współfinasowany ze środków UE wie, jak karkołomne jest udowadnianie kwalifikowalności wydatków na etapie „zamykania” projektu. Niby wszystko zostało zrealizowane zgodnie z wnioskiem i wytycznymi ale „kontrola się czepia”. Jestem przekonany, że przytoczone powyżej fragmenty uzasadnienia decyzji – odpowiednio użyte – będą dla Ciebie argumentem na Twoją korzyść.

Jak wspomniałem wyżej, jest to pierwsza sprawa, którą samodzielnie poprowadziłem od samego początku do końca. Do szczęśliwego końca J Tym bardziej się cieszę, że miałem możliwość podzielenia się tą znakomitą informacją z Tobą!

Na marginesie – chciałbym więcej takich dobrych wiadomości po powrocie z urlopu 🙂

Gdybyś miał jakieś pytania lub wątpliwości – zapraszam do kontaktu.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem oddotacjidorealizacji@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: