Dotacje UE – przesłanki kwalifikowalności wydatków

Mateusz Toruń        08 listopada 2016        6 komentarzy

Jak zapewne widziałeś, mój ostatni wpis dotyczył kwalifikowalności wydatków, a dokładniej – potencjalnych skutków NIEkwalifikowalności wydatków.

Czym jest kwalifikowalność wydatków? Jest to jeden z podstawowych celów każdego sprawnie realizowanego projektu – czyli uzyskanie możliwie dużego dofinansowania, a następnie jego pełne rozliczenie lub refundacja.  Każdy, kto pozyskał dotację, przez cały okres realizacji projektu – bardziej lub mniej świadomie – podejmuje działania zmierzające do tego aby wszystkie poczynione wydatki były w pełni kwalifikowalne. To właśnie takie wydatki będą podlegały – zależnie od przyjętego sposobu płatności – dofinansowaniu (rozliczeniu) lub refundacji.

To czy dany wydatek zostanie uznany za kwalifikowalny uzależnione jest od wielu czynników. Obszar kwalifikowalności wydatków reguluje szereg dokumentów – od wytycznych horyzontalnych i programowych, poprzez dokumentację konkursową oraz umowę o dofinansowanie, po interpretacje, zalecenia i instrukcje. Setki stron!

Najogólniej ujmując, wydatek kwalifikowalny to taki koszt lub wydatek poniesiony w związku z realizacją projektu w ramach programu operacyjnego, który spełnia kryteria rozliczenia lub refundacji zgodnie z umową o dofinansowanie.

Jednak, jak pokazuje praktyka, to nie takie proste 😉

Aby uznać, że dany wydatek jest kwalifikowalny wymagane jest spełnienie szeregu warunków i wymagań, w tym:

  • Zachowanie ram czasowych i zasięgu geograficznego kwalifikowalności
  • Zachowanie trwałości projektu
  • Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa unijnego, krajowego oraz dokumentami programowymi
  • Faktyczne poniesienie wydatku zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie
  • Uwzględnienie wydatku w budżecie projektu, jego należyte udokumentowanie oraz wykazanie w wniosku o płatność
  • Poniesienie wydatku w związku z realizacją projektu oraz jego niezbędność do osiągnięcia celu/celów projektu
  • Dokonanie wydatku w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Każdy wydatek, który nie spełnia ww. warunków jest wydatkiem niekwalifikowalnym i jako taki, co do zasady, nie podlega refundacji, a jeżeli został rozliczony – podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej w umowie o dofinansowanie projektu.

{ 6 comments… read them below or add one }

Kamil Listopad 14, 2016 o 14:15

O! Pierwszy blog, który widzę o dotacjach! Świetnie i jasno tłumaczony!

Panie Mecenasie, to był świetny pomysł!
Kamil

Odpowiedz

Mateusz Toruń Listopad 14, 2016 o 15:40

Dziękuję bardzo za miłe słowa. Pozdrawiam serdecznie! MT

Odpowiedz

prawo gospodarcze Poznań Luty 14, 2017 o 20:30

To prawda, że zagospodarowałeś Mateuszu niszę. Gratulację za pomysł i czekam na nowe wpisy ;]

Odpowiedz

Mateusz Toruń Luty 15, 2017 o 08:56

Dziękuję!

Odpowiedz

adwokat wągrowiec Kwiecień 5, 2017 o 12:33

No własnie fajny blog i tematyka jak najbardziej na czasie ponieważ coraz wiecej ludzi zasięga po dotacje z UE i nie tylko

Odpowiedz

Mateusz Toruń Kwiecień 5, 2017 o 20:37

Dziękuję!

Odpowiedz

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem oddotacjidorealizacji@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: