Negocjacje z potencjalnymi wykonawcami

Mateusz Toruń        02 marca 2018        Komentarze (0)

Dość często beneficjenci podczas procedur wyboru wykonawców stawiają sobie pytanie – czy mogę negocjować z wykonawcą który złożył ofertę w moim postępowaniu? Odpowiedź jest krótka – tak, możesz. Żaden zapis Wytycznych nie zabrania bowiem prowadzenia takich negocjacji. Zatem są one dozwolone. A czasem nawet niezbędne 🙂

Negocjacje z potencjalnymi wykonawcami

Trzeba pamiętać, że negocjacje możemy prowadzić tylko i wyłącznie z wykonawcą, który złożył ważną ofertę nie podlegającą odrzuceniu. Negocjujemy zawsze przed podpisaniem umowy.

Istotą negocjacji jest uzyskanie – z punktu widzenia zamawiającego i budżetu państwa – korzystniejszej oferty. W 99% przypadków przedmiotem negocjacji jest cena oferty wykonawcy. Niby oczywiste, a jednak…..w wyniku negocjacji nie może dojść do sytuacji gdy warunki realizacji zamówienia po negocjacjach są gorsze niż przed – np. poprzez wzrost ceny lub zmniejszenie zakresu zamówienia. A i takie sytuacje się zdarzają. 🙂

Prowadząc negocjacje pamiętaj o równym traktowaniu wszystkich wykonawców no i oczywiście o odpowiednim udokumentowaniu każdej czynności.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem oddotacjidorealizacji@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: