Dotacje UE – niekwalifikowalne zabezpieczenie realizacji umowy i udzielonej rękojmi

Mateusz Toruń        08 grudnia 2016        Komentarze (0)

Chciałbym się dzisiaj podzielić z Tobą kolejną ciekawą sytuacją z którą ostatnio miałem do czynienia.

Mianowicie, wjeżdżam samochodem na parking w centrum Lublina. Za 10 minut mam spotkanie z bardzo ważnym Klientem. Dzwoni telefon. W ostatniej chwili odbieram (zawsze bezpośrednio przed spotkaniami telefon wyłączam lub wyciszam). Okazało się, że dzwoni zaprzyjaźniony przedsiębiorca z Wrocławia. Poszukuje porady w zakresie skutecznego zabezpieczenia realizacji umowy z wykonawcą wybranym w trybie zasady konkurencyjności ponieważ ktoś Mu powiedział „(…) że najłatwiej jest zażądać od wykonawcy wniesienia określonej kwoty pieniężnej lub jeszcze lepiej – można przecież zatrzymać część kwoty należnej wykonawcy z każdej wystawionej faktury”. Kwota ta ma także stanowić zabezpieczenie na cały okres udzielonej rękojmi.

Pada pytanie – „Czy to prawda? Czy rzeczywiście jest to najkorzystniejsze rozwiązanie?”.

Odpowiedź nie jest jednak taka jednoznaczna. Okazuje się bowiem, że sprawa dotyczy projektu, którego przedmiotem są m.in. roboty budowlane, a zamówienie dotyczy montażu instalacji fotowoltaicznej. Planowany okres realizacji projektu to 18 miesięcy, a okres rękojmi to 36 miesięcy.

Wiedząc już wszystko, moja odpowiedź może być tylko jedna – nie, to nie jest dobre rozwiązanie!

Oto dlaczego.

Instytucja, której dotyczyło pytanie to tzw. kwota zatrzymana. W sytuacji, którą przedstawił mój Rozmówca pojawiło się zagrożenie, że termin wypłaty tej kwoty wykonawcy – po upływie okresu rękojmi – przekroczyłby termin końcowy ponoszenia wydatków kwalifikowalnych określony w zawartej umowie o dofinansowanie. A aby wydatek stanowiący wypłatę kwoty zatrzymanej na rzecz wykonawcy mógł zostać uznany za wydatek kwalifikowalny, termin realizacji projektu powinien zostać tak określony, aby w okresie kwalifikowalności wydatków dla projektu uwzględniony był okres rękojmi, po upływie którego następuje wypłata kwoty zatrzymanej. Wypłata kwoty zatrzymanej musi nastąpić przed upływem końcowego terminu ponoszenia wydatków kwalifikowalnych wskazany w umowie o dofinansowanie.

Zwrot kwoty zatrzymanej – który jest datą faktycznego poniesienia wydatku – po upływie okresu kwalifikowalności wydatków w projekcie nie jest kwalifikowalny.

Jak mogła się skończyć ta sprawa? Niekwalifikowalnością kilkudziesięciu tysięcy złotych!

A jak się skończyła? Moją kilkustronicową opinią prawną wskazującą najkorzystniejsze rozwiązanie przedstawionej sprawy. 😉

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem oddotacjidorealizacji@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: