Okres trwałości projektu

Mateusz Toruń        13 stycznia 2018        2 komentarze

Każdy kto realizuje projekt współfinansowany ze środków unijnych ma do czynienia z pojęciem okresu trwałości tego projektu. A dokładniej – każdy zobowiązał się w umowie o dofinansowanie projektu do zachowania jego trwałości przez okres 3 lub 5 lat.

Okres trwałości projektu

Czym jest wspomniany okres trwałości projektu? W skrócie jest to okres (3 lub 5 lat) w czasie którego projekt nie może zostać poddany znaczącej zmianie (modyfikacji). W tym czasie nie powinieneś samodzielnie (bez uzyskania zgody właściwej instytucji) zmienić przeznaczenia inwestycji będącej przedmiotem projektu, nie powinieneś dokonywać zmian własnościowych w swojej firmie lub jej zamykać itp. Chodzi o to aby Twój projekt „funkcjonował” w niezmienionych warunkach przez cały ww. okres.

Skutki niezachowania okresu trwałości

Z doświadczenia mogę powiedzieć, że niezachowanie okresu trwałości projektów stanowi jedną z najczęstszych przyczyn wzywania przedsiębiorców do zwrotu uzyskanych dotacji. W skrajnych przypadkach chodzi nawet o całe uzyskane wsparcie (oczywiście plus odsetki za kilka lat). Jako przykład mogę podać sytuację pewnej firmy, która – w celu pozyskania kapitału na kolejne inwestycje – dokonała sprzedaży znacznej części swoich udziałów zewnętrznemu inwestorowi. Było to pod koniec pięcioletniego okresu trwałości projektu (projekt badawczo – rozwojowy o wartości ponad 5 milionów złotych). Powyższe zostało dokonane bez akceptacji właściwej instytucji. Skutek? Wezwanie do zwrotu całości dotacji wraz z odsetkami. W sumie grubo ponad 6 milionów złotych. Dla większości firm jest to szybka droga do zakończenia działalności. Na chwilę obecną wskazana firma toczy ciężki bój przed wojewódzkim sądem administracyjnym…. ale sprawa jest bardzo ciężka.

Co robić?

Czy można było tego uniknąć? Oczywiście, należało tylko się do tego dobrze przygotować i zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie uzgodnić wszystko (pisemnie, a nie przez telefon) z instytucją będącą stroną umowy o dofinansowanie projektu. Niestety ale praktyka na rynku jest zupełnie odwrotna – najpierw szybkie działanie (kto bym tam czytał umowę o dofiansowanie), następnie w wolnej chwili jednak lektura wskazanej umowy (bo w google napisane, że tak nie można), a na koniec stos pism i wyjaśnień do urzędu. Niestety zazwyczaj w tym momencie jest już za późno. Stało się! Trzeba zwracać środki. Pozostaje jedynie minimalizowanie strat. Ale na szczęście i na to są metody 🙂

Zapraszam do lektury kolejnych wpisów.

 

{ 2 comments… read them below or add one }

Grzegorz Styczeń 19, 2018 o 12:32

A co z trwałością projektu, gdy firma jest partnerem, a projekt realizuje samorząd. Nie zostaliśmy poinformowani o tym kiedy nastąpiło ostateczne rozliczenie (projekt ciągnął się przez kilka lat) i trwałość projektu jest dużo dłuższa niż wynikało by to z daty zakończenia umowy.

Czy to normalna praktyka?

Odpowiedz

Mateusz Toruń Styczeń 22, 2018 o 16:37

Zasadą jest, że okres trwałości projektu liczy się począwszy od płatności końcowej na rzecz beneficjenta. Biorąc pod uwagę poziom skomplikowania projektów bardzo często okazuje się, że faktyczny początek biegu terminu okresu trwałości jest znacznie bardziej odległy niż wynikało to z pierwotnych założeń beneficjenta. Jest to jak najbardziej normalna praktyka. Rzadko kiedy bowiem projekt kończy się w założonym na samym początku terminie. Co do wzajemnych zobowiązań pomiędzy partnerami, w tym w zakresie wzajemnego informowania o przebiegu realizacji projektu, w pierwszej kolejności należy przeanalizować umowę partnerską i umowę o dofinansowanie.

Odpowiedz

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem oddotacjidorealizacji@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: