RPO WL 2014 – 2020 Działanie 3.5 Bon na doradztwo

Mateusz Toruń        22 lutego 2019        Komentarze (0)

Kolejnym ciekawym naborem w 2019 roku będzie

RPO WL 2014 – 2020 Działanie 3.5 Bon na doradztwo

  • W ramach tego działania można będzie pozyskać dofinansowanie na zakup specjalistycznych usług doradczych od podmiotów zewnętrznych w zakresie m.in.:

− prawa własności intelektualnej

− zarządzania wzornictwem przemysłowym

− prawa zamówień publicznych

− optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

− procesów przekształceniowych spółek

− jakości

  • Planowany termin ogłoszenia konkursu – październik 2019 r.;
  • Planowany termin rozpoczęcia naboru – listopad 2019 r.;
  • Przewidywana pula środków – ok. 26.000.000,00 zł;
  • Przewidywany poziom dofinansowania – 50%;
  • Beneficjenci – MŚP
  • Instytucją ogłaszającą nabór będzie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem oddotacjidorealizacji@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: