Rzecznik Funduszy Europejskich

Mateusz Toruń        11 lipca 2018        Komentarze (0)

Zapewne mało kto wie ale jakiś czas temu została powołana instytucja Rzecznika Funduszy Europejskich.  Zgodnie z przyjętymi założeniami rolą Rzecznika FE jest wypracowywanie optymalnych rozwiązań w zakresie szeroko rozumianej realizacji Funduszy Europejskich. Brzmi pięknie. 🙂

Zatem kilka słów o Rzeczniku FE:

  1. Główne zadania: przyjmowanie i analizowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w realizacji programu operacyjnego oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie tych zgłoszeń; dokonywanie przeglądów procedur stosowanych w danym programie operacyjnym; formułowanie propozycji usprawnień dla instytucji.
  2. Zgłoszenie do Rzecznika FE może składać każdy zainteresowany podmiot (np. beneficjent, wnioskodawca) w formie: pisemnej (pocztą, osobiście), elektronicznej (mailem, poprzez specjalny formularz) lub telefonicznie. Z Rzecznikiem FE, po wcześniejszym umówieniu się, można spotkać się także osobiście.
  3. Zasadą jest, że Rzecznik FE udziela odpowiedzi w formie, w jakiej otrzymał zgłoszenie. Zgłaszający może określić inną formę udzielenia odpowiedzi. Wówczas konieczne jest podanie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi w tej formie.
  4. Do rozpatrywania zgłoszeń, udzielania wyjaśnień i odpowiedzi dla podmiotów przekazujących zgłoszenia Rzecznik stosuje odpowiednio przepisy działu VIII Skargi i Wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
  5. Rzecznik FE nie prowadzi między innymi postępowań administracyjnych/ prokuratorskich/sądowych; postępowań prowadzonych przez organy administracji publicznej na podstawie stosownych przepisów prawa np. postępowania odwoławczego w rozumieniu rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. procedura odwoławcza); postepowań o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udzielaniu informacji publicznej.
  6. Należy pamiętać, że żadne skierowane do Rzecznika FE pismo nie wstrzymuje toku postępowań prowadzonych przez inne organy oraz biegu terminów dotyczących tych postępowań.
  7. Rzecznik FE nie pomoże nam także w zalezieniu dofinansowania.

Na ocenę działalności Rzecznika FE, szczególnie skuteczność podejmowanych działań, trzeba jednak jeszcze poczekać. 🙂

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem oddotacjidorealizacji@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: