Szacowanie wartości zamówienia – czy to coś ważnego (cz. 1)?

Mateusz Toruń        14 września 2017        Komentarze (0)

Odpowiadając na postawione w tytule pytanie – TAK, szacowanie wartości zamówienia jest szalenie ważne. Ale tylko takie szacowanie, które wykonasz starannie.

Zacznijmy od początku. Czym jest szacowanie wartości zamówienia? Jest to ustalenie wartości realizacji całości zamówienia. Inaczej mówiąc, jest to szacunkowe całościowe wynagrodzenie jakie będziesz zmuszony zapłacić wykonawcy za wykonaną przez niego usługę/dostawę/robotę budowlaną. Pamiętaj jednak, że szacowania dokonujemy w kwotach netto (tj. bez podatku VAT).

Co tak naprawdę daje starannie dokonane szacowanie wartości zamówienia? Kilka bardzo ważnych rzeczy.

Po pierwsze – obrazuje z jakimi kosztami realizacji zamówienia będziesz zmuszony się liczyć. Dowiesz się w przybliżeniu ile to będzie kosztować.

Po drugie – znając rzeczywistą szacunkową wartość zamówienia zdołasz w sposób jednoznaczny określić czy, a jeżeli tak to w jakim trybie powinieneś udzielić tego zamówienia. I to zarówno gdy jesteś zamawiającym w rozumieniu Prawa zamówień publicznych lub też w rozumieniu innych przepisów (np. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności).

Po trzecie – starannie opracowane szacowanie wartości zamówienia, szczególnie wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia, umożliwi Ci udzielenie odpowiedzi na pytania – „Czy wiem dokładnie czego potrzebuję? Czy właśnie to chcę zamówić?”. Każdy kto miał przyjemność dokonywać zamówień publicznych wie jak czasami trudnym zadaniem jest jednoznaczne i wyczerpujące opisanie przedmiotu takiego zamówienia. A przecież im dokładniej opiszesz to czego oczekujesz tym większa jest szansa, że to otrzymasz.

Podstawę do ustalenia szacunkowej  wartości zamówienia może stanowić m.in. oferta cenowa uzyskana od potencjalnych wykonawców, stawki cenowe towarów/usług ze stron internetowych (oczywiście pod warunkiem, że odpowiadają one przedmiotowi zamówienia) itp. Osobiście jestem zwolennikiem kierowania własnego zapytania o cenę do min. trzech potencjalnych wykonawców. Mam wtedy gwarancję, że każdy wyceni mi ten sam przedmiot zamówienia. Co przy skomplikowanych zamówieniach jest prawie niemożliwe z wykorzystaniem np. oferty internetowej potencjalnych wykonawców.

Pamiętaj, że to do Ciebie należy wybór metody szacowania wartość zamówienia. Musisz to jednak zrobić z należytą starannością i w wiarygodny sposób. Niezwykle istotne jest także to abyś pamiętał o należytym udokumentowaniu szacowania – szczególnie pod kątem czekających Cię kontroli.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem oddotacjidorealizacji@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: