Szacowanie wartości zamówienia – termin ważności

Mateusz Toruń        25 maja 2018        2 komentarze

Czy czynność szacowania wartości zamówienia ma termin ważności?

Tak, ma. Zgodnie bowiem z Wytycznymi  „Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.”

Ustalenie wartości zamówienia w terminach odleglejszych aniżeli wyżej wymienionych będzie wskazywać na niezachowanie przez Ciebie należytej staranności przy szacowaniu wartości zamówienia, co może skutkować negatywnymi konsekwencjami. Jest to szczególnie niebezpieczne gdy wyniki szacowania oscylują w pobliżu progów 20.000,00 zł netto lub 50.000,00 zł netto, od których zależy wybór właściwej procedury.

{ 2 comments… read them below or add one }

adwokat Wojciech Rudzki Maj 27, 2018 o 15:47

Tym razem krótka piłka 🙂

Odpowiedz

Mateusz Toruń Czerwiec 11, 2018 o 16:25

Czasem nawet w projektach UE jest coś jednoznacznego 🙂

Odpowiedz

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem oddotacjidorealizacji@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: