Warunki udziału w postępowaniu – najczęściej spotykane błędy (cz. 1)

Mateusz Toruń        14 marca 2018        Komentarze (0)

Jak wiadomo, odpowiednio skonstruowane warunki udziału w postępowaniu stanowią kluczowy element każdej procedury wyboru wykonawcy. Zgodnie z Wytycznymi określając warunki udziału w postępowaniu należy mieć na względzie ich proporcjonalność w stosunku do przedmiotu naszego zamówienia zapewniającą zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Nie można formułować warunków, które przewyższają wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia.

Tyle teorii. A jak wygląda praktyka? Niestety ale jak pokazuje doświadczenie beneficjenci mają ogromny problem z formułowaniem skutecznych, a zarazem zgodnych z duchem Wytycznych, warunków udziału w postępowaniu. Poniżej kilka przykładów z życia wiziętych.

Warunki udziału w postępowaniu – najczęściej spotykane błędy:

1.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiednie doświadczenie w przedmiocie zamówienia. Doświadczenie zostanie ocenione w oparciu o przedłożone wraz z ofertą dokumenty.

Warunek jest niejednoznaczny i niedokładny Wykonawca nie wie jakiego doświadczenia się od niego oczekuje (np. liczby godzin) i jakimi dokumentami może je wykazać.

2.

O realizację zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które posiadają doświadczenie w realizacji szkoleń współfinansowanych ze środków UE

Warunek ten odnosi się wyłącznie do sposobu finansowania, a nie do doświadczenia. To jakie jest źródło finansowania usługi nie ma większego znaczenia dla doświadczenia wykonawcy w realizacji tej usługi.

3.

O realizację zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które dysponują trenerami posiadającymi doświadczenie w realizacji szkoleń współfinansowanych ze środków UE

Warunek ten odnosi się wyłącznie do sposobu finansowania, a nie do doświadczenia kadry wykonawcy. To jakie jest źródło finansowania usługi nie ma większego znaczenia dla doświadczenia trenerów, którymi dysponuje wykonawca.

4.

O realizację zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które posiadają doświadczenie w realizacji szkoleń na rzecz fundacji.

Warunek ten odnosi się wyłącznie do osoby odbiorcy usługi. To, kto był odbiorcą usługi nie ma większego znaczenia dla doświadczenia wykonawcy w realizacji tej usługi.

 

Ww. warunki – w ocenie osób kontrolujących beneficjentów – w sposób nieuprawniony zawęziły krąg potencjalnych wykonawców i tym samym ograniczyły konkurencję. Jaki był tego skutek? Bardzo wymierny – mianowicie 25% korekta finansowa. A to tylko początek długiego katalogu błędów 🙂

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem oddotacjidorealizacji@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: