Zasada konkurencyjności a Prawo zamówień publicznych

Mateusz Toruń        16 kwietnia 2018        Komentarze (0)

Każdy kto był (lub jest) zmuszony do dokonywania wydatków w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE zapewne stawiał sobie pytanie: Czy zasada konkurencyjności to Prawo zamówień publicznych i czy mogę u siebie stosować rozwiązania z tej ustawy? Odpowiedź nie jest jednak jednoznaczna.

Zasada konkurencyjności a Prawo zamówień publicznych

Po pierwsze należy stwierdzić, że zasada konkurencyjności to nie Prawo zamówień publicznych. Zasada konkurencyjności została wprowadzona dla wykonawców właśnie niezobowiązanych do stosowania Prawa zamówień publicznych. Ma ona na celu zapewnić przejrzystość procedur wydatkowania środków publicznych, równość wykonawców oraz przede wszystkim uczciwą konkurencję. Zasada konkurencyjności nie powiela wprost rozwiązań Prawa zamówień publicznych. Ale bez wątpienia to właśnie Prawo zamówień publicznych – w wersji mocno okrojonej – jest jej pierwowzorem. Można nawet powiedzieć że zasada konkurencyjności to takie uproszczone Prawo zamówień publicznych. Idea i sens jest taki sam. A przyjęte rozwiązania zbliżone.

Zasada konkurencyjności opisana jest jednak w Wytycznych, a nie w Prawie zamówień publicznych. Jedynie w pojedynczych kwestiach Wytyczne posiłkują się Prawem zamówień publicznych – np. w zakresie zasad szacowania wartości zamówienia, przesłanek niestosowania zasady konkurencyjności itp. W takim wypadku także znajomość Prawa zamówień publicznych (w tym interpretacji UZP oraz wyroków KIO) jest zatem niezbędna.  Również część pojęć i definicji, które możemy odnaleźć w Wytycznych (np. kody CPV) ma swoje źródło właśnie w Prawie zamówień publicznych.

Związki zasady konkurencyjności z Prawem zamówień publicznych stanowią jednak pewne zagrożenie – co bowiem w wypadku gdy jakiś mechanizm nie jest przewidziany przez Wytyczne, a opisuje go Prawo zamówień publicznych? Bardzo popularnym przykładem jest instytucja wadium. Wytyczne w tym temacie milczą. Jest to rozwiązanie ujęte w Prawie zamówień publicznych. Czy zatem beneficjent zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności, a nie Prawa zamówień publicznych może stosować wadium? Doświadczenia w tym temacie są różne i bardzo skrajne. Można się spotkać z opiniami, że „(…) skoro Wytyczne nie przewidują wadium i nie odsyłają w tym zakresie do Prawa zamówień publicznych – nie można go stosować dla zasady konkurencyjności.”. Pojawiają się też zupełnie odmienne stanowiska, że „(…) instytucja wadium jest naturalnym składnikiem rzetelnej procedury wydatkowania środków publicznych, a zatem można ją także stosować w zasadzie konkurencyjności. Z uwagi jednak na fakt, iż Wytyczne milczą w tej kwestii to rolą Wykonawcy jest rzetelne, wyczerpujące i uczciwe opisanie instytucji wadium na potrzeby przeprowadzanej procedury.” A oznacza to w praktyce nic innego jak powielenie w zapytaniu ofertowym instytucji wadium z Prawa zamówień publicznych. Osobiście podzielam stanowisko drugie. 🙂

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem oddotacjidorealizacji@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: