Zastąpienie rozeznania rynku zasadą konkurencyjności

Mateusz Toruń        27 kwietnia 2018        Komentarze (0)

Przeglądając ostatnio stronę internetową jednego z regionalnych programów operacyjnych trafiłem na ciekawy zapis poruszający kwestię możliwości zastąpienia rozeznania rynku zasadą konkurencyjności. Myślę, że temat ten jest na tyle ciekawy, że warto pokusić się o zacytowanie [1]:

„Zasada konkurencyjności nie zastąpi Rozeznania rynku !

Szanowni Beneficjenci!

Odpowiadamy dziś na następujące pytanie: 

Czy dla wydatków od 20 tys. do 50 tys. PLN netto można zastosować „wyższą” procedurę wyboru wykonawców, czyli Zasadę konkurencyjności?

Beneficjenci powinni zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie i Wytycznych stosować procedury odpowiednie dla poszczególnych wartości zamówień: do 20 tys. PLN netto, od 20tys. do 50 tys. PLN netto, powyżej 50 tys. PLN netto. Niemniej jednak, w przypadku zastosowania przez beneficjenta Zasady konkurencyjności dla zamówienia nieprzekraczającego 50 tys. PLN netto można uznać, iż zostały dotrzymane wymogi rozeznania rynku, o ile beneficjent otrzymał co najmniej 2 ważne oferty i upublicznił zapytanie ofertowe w Bazie konkurencyjności.

UWAGA!!!

Jeżeli nie wpłynęła żadna lub tylko 1 ważna oferta to nie można uznać zastosowanej Zasady konkurencyjności za równoważną procedurze rozeznania rynku. Beneficjent w przypadku wpłynięcia jednej oferty może uzupełnić udokumentowanie o ofertę pochodzącą z innego źródła. Dodatkowo należy pamiętać, iż w opisanym przykładzie Beneficjent nie jest uprawniony do stosowania wyłączenia wskazanego w 6.5 pkt.8 lit. a Wytycznych.”

W praktyce powyższe oznacza, że „bocznymi drzwiami” wprowadzono kolejną procedurę wyboru wykonawcy – tj. zasadę konkurencyjności z elementami rozeznania rynku. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z Wytycznymi i ma sens? Zobaczymy 🙂 

https://rpo.lubelskie.pl/lawp/aktualnosc-1065-zasada_konkurencyjnosci_nie_zastapi.html  [1]

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem oddotacjidorealizacji@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: